U Biologer je moguće uvoziti i literaturne podatke

Pored unosa podataka sa terena ili sa fotografija, Biologer omogućava urednicima i unos literaturnih podataka (koji se također mogu i uvoziti u većem broju odjednom iz CSV tabela). Literaturni podaci se prikazuju na kartama kao nešto tamniji kvadratići u odnosu na terenske podatke.