Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Dejan Kulijer 20986
2 Saudin Merdan 3698
3 Toni Koren 2954
4 Matea Martinović 1339
5 Adla Kahrić 1335
6 Jelena Šeat 595
7 Милош Поповић 513
8 Robert Mlinac 445
9 Daria Kranželić 340
10 Bruno Schmidt 260
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 2077
2 Mihailo Vujić 1537
3 Dubravko Dender 747
4 Denis Ćoso 628
5 Милош Поповић 621
6 Jožef Dožai 528
7 Dejan Kulijer 507
8 Jelena Šeat 488
9 Slobodan Ivković 348
10 Gellért Puskás 194
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Insekti
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 7945
Vilini konjici 1868
Tvrdokrilci 2246
Noćni leptiri 5115
Pravokrilci 646
Stjenice 1741
Bogomoljke 112
Bumbari 48
Osolike muhe 3351
Mravi 12
Paličnjaci 1
Škorpionske muhe 14
Vodozemci
Repati vodozemci 158
Bezrepi vodozemci 659
Vodozemci
Zmije 418
Zmije 1262
Kornjače 84
Sisari
Sisari 254
Ptice
Ptice 3615
Hrskavičave ribe
Ajkule 6
Raže 5
Biljke
Preslice 13
Crvotočine 1
Mahovine 4
Paprati 83
Skrivenosjemenjače 4394
Golosjemenjače 147
Gljive
Gljive mešinarke 10
Više gljive 95
Slatkovodni rakovi
Slatkovodni rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u posljednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2023 7053
2022 3873
2021 13608
2020 5603
2019 1034
2018 1244
2017 812
2016 160
2015 268
2014 122