Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.ba.
Država: BiH.
Adresa: https://biologer.ba.

Administratori su lica koja upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za celokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za šta je neophodna saglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.ba“ su:

 • Dejan Kulijer
 • Nenad Živanović
 • Nikola Vasić
 • Милош Поповић

Urednici su taksonomski eksperti za određene grupe organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi koriguju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih grupa organizama. Urednike taksonomskih grupa u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske grupe, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo da raspolažu podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korišćenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.ba“ se sastoji od 23 ljudi koji pokrivaju 20 taksonomskih grupa, i to:

 • Adi Vesnic - Hymenoptera
 • Adla Kahrić - Elasmobranchii
 • Aldin Boškailo - Plantae
 • Aleksandra Trajković - Lepidoptera
 • Aleksansar Đukić - Hymenoptera
 • Ana Ćurić - Anura, Urodela, Chelonii, Squamata
 • Boris Lauš - Coleoptera
 • Branko Karapandža - Mammalia
 • Dejan Kulijer - Animalia, Plantae, Insecta, Coleoptera, Odonata
 • Denis Ćoso - Coleoptera
 • Dubravko Dender - Papilionoidea, Aves
 • Gellért Puskás - Orthoptera
 • Ivona Burić - Anura, Urodela, Chelonii, Serpentes
 • Jelena Šeat - Hemiptera
 • Jožef Dožai - Plantae
 • Lejla Smailagić - Hymenoptera
 • Matea Martinović - Hemiptera
 • Mihailo Vujić - Diptera
 • Saudin Merdan - Anura, Urodela, Chelonii, Squamata
 • Slobodan Ivković - Orthoptera
 • Srđan Stanojević - Fungi
 • Toni Koren - Insecta, Coleoptera, Lepidoptera
 • Милош Поповић - Lepidoptera

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stiče prilikom registracije na veb platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrednih podataka o rasprostranjenju taksona na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.ba“ broji 200 Korisnika, koji su prikupili 31547 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.