У Биологер je могуће увести и податке из литературe

Поред уноса података са терена или са фотографија, Биологер такође омогућава уредницима да уносе податке из литературe (који се такође могу увести у великом броју одједном из ЦСВ табела). Подаци из литературе приказани су на картама као нешто тамнији квадрати у поређењу са теренсkим подацима.