Привремено затворена лиценца

Лиценца за податке са привремено ограниченим правом приступа (затворена на 3 године)

Ова лиценца ближе одређује правила и услове коришћења података из Биологер базе података, које корисници не желе одмах да деле са другима. Подаци су скривени на период од 3 године и не приказују се на мапи, након чега ће бити приказани у целости. Такав начин чувања података може бити користан уколико се подаци прикупљају за потребе научног истраживања и оставља довољно времена аутору да податке независно објави, пре објавиљива у оквиру Биологер платформе.

Одабиром ове лиценце привремено се ограничава видљивост унетих података осталим корисницима базе. У прве 3 године након уноса податка, он ће бити видљив само аутору налаза, таксономским експертима који верификују налазе и администраторима веб странице. Подаци под овом лиценцом неће одмах бити приказивани на картама распрострањености таксона, нити ће корисници моћи да их извезу из базе података. Након 3 године од датума уноса налаза у базу податак ће постати отворен и делиће се под условима Кријејтив комонс лиценца, ауторство-делити под истим условима (CC BY-SA 4.0).

Избором ове лиценце аутори задржавају сва права над унетим подацима. Администратори Биологера и таксономски експерти задржавају право на употребу података унетих под овом лиценцом и то за потребе израде докумената од националног значаја, потребе заштите природе (Црвене књиге, Црвене листе, ревизија закона, дефинисање граница заштићених подручја и сл.) и за потребе статистичке обраде података (нпр. зарад заштите и очувања таксона и њихових станишта), али без објављивања изворног податка. У случају коришћена података за научне публикације, могуће је употребити податак у сумарном приказу, без детаља о оригиналном налазу. У случају да постоји потреба да се изворни податак под овом лиценцом објави у целости, Администратори Биологера и таксономски експерти морају то учинити уз сагласност аутора податка.